O nama

 

RAZVOJ I KRATKA ISTORIJA

Preduzeće je osnovao doktor Nenad Novaković, jedan od pionira grafičke industrije u bivšoj Jugoslaviji. 1961. godine završava studije hemije u Ljubljani i od samog početka poslovne karijere postaje vodeći radnik u više grana hemijske industrije. U periodu od 1965 - 1980 godine osniva fabriku u okviru Cinkarne Celje, u kojoj razvija sopstvenu tehnologiju za proizvodnju ofset ploča i licenciranu proizvodnju štamparskih boja. Cinkarnu Celje napušta 1980. godine. 1985 godine doktorira na području hemijskih nauka na Tehničkom Univerzitetu u Beču sa doktorskom disertacijom “Određivanje kvalitativnih stepeni ofset ploča proizvedenih različitim postupcima up - to - date metodama merenja”. Iste godine se zapošljava u hemijskoj fabrici Hauseleiter & Co. u Minhenu, koja se bavi proizvodnjom hemikalija za štamparsku industriju. 1990 godine osniva svoje prvo vlastito preduzeće u Poreču (Istra, Hrvatska) " Dr.Novakovič " čija je primarna delatnost bila prodaja štamparskih boja BASF, ofset ploča i grafičkih materijala. U dalje periodu ( 1991. i 2006.) osnovana su još dva preduzeća Grafo lit d.o.o. Slovenija i Grafolit S d.o.o. Srbija.

PREDUZEĆE DANAS

Danas je centralno preduzeće locirano u Žalcu / Vrbje, 12 km od Celja, između grada Maribora i prestonice Ljubljane, što mu obezbeđuje idealnu logističku poziciju za prodaju grafičkih materijala u tri najveće Slovenačke regije. Slovenačka luka Koper udaljena je samo 180 km. U Hrvatskoj firma posluje iz Zagreba, dok je u Srbiji sedište u Beogradu. Kacelarija u Budimpešti je operativni centar za Slovačku i Mađarsku a 2015. godine otvorene su kancelarije u Pragu i Beču. Takodje je otvorena i kancelarija u Barseloni.Grafo lit d.o.o. je poslovni proizvodni kompleks sa dva skladišna prostora veličine 5000 m2 i sa dovoljno zemljišta za izgradnju dodatnih 5000 m2 skladišta, što predstavlja deo razvojnog plana preduzeća. Firma ima odlične poslovne odnose sa velikim brojem kupaca, prvenstveno sa područja bivše Jugoslavije ali i sa kupcima iz Italije, Mađarske, Češke, Slovačke, Albanije i Grčke i predstavlja jednog od najvećih dobavljača papira, kartona i grafičkih materijala u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ali i u široj regiji. 2014 godine sva povezana preduzeća dostigla su prodaju od 45 000 t različitih proizvoda, ponajviše grafičkih papira i kartona.

»If there is no way, we'll make one«

(Hanibal before crossing Alps)
Copyrights © 2022