Zaštita podataka

 

Izjava o zaštiti ličnih podataka 

1.Opšte odredbe

Kompanija Grafo Lit (proizvodnja i prodaja grafičkih proizvoda) poštuje Vaša prava na privatnost i ima za cilj zaštitu Vaših ličnih podataka na najvišem mogućem nivou. Prilikom obavljanja delatnosti, dužni smo da radimo u skladu sa zakonima i propisima koji definišu zaštitu ličnih podataka, posebno u skladu sa novim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o elektronskim komunikacijama i BDP-om (Zakon o zaštiti podataka). Svrha ove izjave GDPR-a je da Vas obavesti o svrsi korišćenja Vaših ličnih podataka, načinu upotrebe, Vašim pravima I kako ih potvrditi.
Preduzeće Grafo Lit d.o.o. se obavezuje da koristi Vaše lične podatke u skladu sa Izjavom o GDPR-u. Lični podaci neće biti prodavani, pozajmljeni ili preneti trećim licima, osim u zakonski definisanim slučajevima.

2. Kontrolor podataka

Kontrolor Vaših ličnih podataka je kompanija Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80A, 3310 Žalec, Slovenija. Kako nam je Vaša privatnost važna, u slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za obradu Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila: osebni.podatki@grafolit.si ili pozovete na broj+386 (0) 3 71 36 826. Sadržaj I tema razgovora biće tretirani kao strogo poverljivi.

3. Vrste ličnih podataka

Lični podaci koje procesiramo sastoje se od:

 • Opšte informacije o vama: ime, prezime, (uključujući prefiks ili titulu);
 • Kontakt informacije: adresa preduzeća, elektronska adresa, poslovni broj telefona, telefonski broj personalnog mobilnog telefona.

4. Svrha obrade podataka

Svi vaši lični podaci će se tretirati povjerljivo i koristiće se samo za svrhu za koju su nam povereni.

5. Korisnici podataka

Kontrolor se obavezuje da će prikupljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su povereni. Podaci neće biti otkriveni trećim licima.

U skladu sa zakonskom nadležnošću, Vaši lični podaci će biti otkriveni sledećim korisnicima, u zavisnosti od zemlje koju ste izabrali u našem veb kontakt formularu:

 • Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80A, 3310 Žalec, Slovenija,
 • Grafo Lit d.o.o. Zagreb, Gradišće 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Grafolit S doo, Cara Dušana 207, 11080 Beograd, Srbija
 • Grafo Lit Hungari Kft., Puskas Tivada ut.3, 2040, Budimpešta, Mađarska
 • Kancelarija prodaje Grafo Lit Češka, Karolovarska 814, Prag, Češka Republika
 • Grafo Lit Sales Office Austrija, Lerchenstrasse 12, 4540 Bad Hall, Austrija
 • Kancelarija za prodaju Grafo Lit Španija, C / Craivinckel 25, 08022 Barselona, Španija

Preuzete su odgovarajuće mere, u skladu sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka,kako bismo bili sigurni da će Vaši lični podaci ostati zaštićeni i bezbedni.

6. Svrha korišćenja ličnih podataka

Koristimo vaše lične podatke:

 • Kada je to neophodno za naš pravno poslovni interes - korišćenje vaših ličnih podataka nam pomaže da vodimo i poboljšamo naše poslovanje i smanjimo prekide prilikom obavljanja prodaje proizvoda iz našeg prodajnog portfolija. Upotreba ličnih podataka nam omogućava prilagođenu komunikaciju kao I uspešno iskustvo sa našim proizvodima.

Pod pravnim interesima podrazumevaju se:

 • Mogućnost efikasnog i uspešnog upravljanja poslovanjem
 • Održavanje usaglašenosti sa našim internim procedurama i politikom upravljanja odnosa sa kupcima
 • Obezbeđivanje najsavremenijih rešenja za interakciju sa kupacima
 • Informisanje naših kupaca o dodatnim informacijama u cilju poboljšanja ponude naših proizvoda

7. Period čuvanja podataka

Vaši kontakt podaci iz obrasca za web kontakt se obrađuju dok Vi ne otkažete ili do trenutka kada stvar za koju ste nam se obratili, ne prestane da bude aktuelna.

8. Režim zaštite ličnih podataka

Preduzeće Grafo Lit d.o.o. preuzima obavezu da zaštiti Vaše lične podatke koje smo preuzeli putem korišćenja web kontakt formulara. Preduzeće Grafo Lit d.o.o. će učiniti sve da zaštiti vaše lične podatke od bilo koje vrste kršenja i zloupotrebe.

Vaši lični podaci se čuvaju u elektronskoj formi.Naši računarski sistemi su zaštićeni tehničkim i organizacionim merama koje sprečavaju slučajno ili nezakonito uništavanje ličnih podataka kao I gubitak, izmene ili neovlašćeno otkrivanje / pristup vašim ličnim podacima.

9. Vaša prava

Preduzeće Grafo Lit d.o.o. obezbeđuje ostvarivanje Vaših prava vezanih za obradu ličnih podataka.

Pojedinac, na koga upućuju lični podaci, može u bilo kom trenutku zahtevati od Grafo Lit d.o.o .:

 • Da potvrdi da se lični podaci povezani sa njim obrađuju ili ne
 • Da mu se omogući pristup ličnim podacima (pregled i kopija)
 • Da dobije informacije o obradi ličnih podataka (npr. svrhu obrade, tip ličnih podataka, podatke o korisniku kome su /će biti prosleđeni lični podaci, očekivani vremenski period čuvanja ličnih podataka, tehničke i organizacione mere zaštite podataka itd.)
 • Da dozvoli ispravku netačnih I dopunu nepotpunih ličnih podataka
 • Da dozvoli brisanje ličnih podataka (tzv. Pravo na zaborav)
 • Da dozvoli ograničenje obrade
 • Da dozvoli pravo na obradu prigovora, ako se obrada podataka zasniva na pravnom interesu kontrolora podataka
 • da dobije informaciju o njegovom pravu da se žali u nadležnoj nadzornoj agenciji

Preduzeće Grafo Lit d.o.o. je spreman da pojedincu, u slučaju da zatraži, pruži I druge informacije o obradi njegovih ličnih podataka, svaki put u skladu sa važećim zakonima.
Preduzeće Grafo Lit d.o.o. se obavezuje da da odgovor pojedincu, na koga upućuju lični podaci, bez nepotrebnog odlaganja ali najkasnije u propisanim uslovima.

10. Kontakt

Na sva Vaša pitanja o poverljivosti ličnih podataka, načinu prikupljanja i obrade kao I o svim zahtevima za ostvarivanje prava, odgovoriće odgovorno lice kompanije Grafo Lit d.o.o i / ili zastupnik za zaštitu ličnih podataka. Za kontakt sa zastupnikom za zaštitu ličnih podataka, molimo vas da napišete e-mail na: osebni.podatki@grafolit.si.

11. Promene

Zadržavamo pravo da Izjavu o zaštiti ličnih podataka, povremeno prilagođavamo trenutnim okolnostima i zakonima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Iz tog razloga Vas molimo da, pre davanja ličnih podataka, proverite trenutnu varijantu kako biste bili u toku sa mogućim izmenama i dopunama.

Copyrights © 2022