O nás

 

ROZVOJ A KRÁTKA HISTÓRIA

Spoločnosť založil doktor Nenad Novakovič, jeden z priekopníkov grafického priemyslu v bývalej Juhoslávii. Štúdium chémie ukončil na Univerzite v Ľubľane v roku 1961 a už na začiatku svojej profesionálnej kariéry sa stal vedúcim pracovníkom vo viacerých odvetviach chemického priemyslu. V rokoch 1965 až 1980 založil v rámci areálu Cinkarna Celje továreň, v ktorej vyvíjal svoju technológiu na výrobu ofsetových platní a začal licenčnú výrobu tlačiarenských farieb. Továreň Cinkarna Celje opustil v roku 1980. V roku 1985 obhájil na Technickej univerzite vo Viedni doktorskú dizertáciu z oblasti chemických vied: Stanovenie kvalitatívnych stupňov ofsetových platní, vyrobených rôznymi postupmi metódy merania up-to-date. Toho istého roku sa zamestnal v chemickej továrni Hauseleiter & Co. v Mníchove, ktorá vyrába chemikálie pre tlačiarenský priemysel. V roku 1990 založil v Istrii v Chorvátsku v blízkosti mestečka Poreč vlastnú spoločnosť »Dr. Novakovič«, ktorej primárnou činnosťou bol predaj tlačiarenských farieb BASF, ofsetových platní a grafických materiálov. V ďalších rokoch (1991 až 2006) boli založené ďalšiedve spoločnosti: Grafo Lit d.o.o. Slovenija a Grafolit S d.o.o. Srbija.

SPOLOČNOSŤ DNES

Dnes sa ústredná spoločnosť nachádza v obci Žalec/Vrbje, 12 km od mesta Celje, medzi mestom Maribor a hlavným mestom Ľubľanou, čím je zabezpečená ideálna logistická poloha na predaj grafických materiálov do troch najväčších slovinských regiónov. Slovinský prístav Koper je od spoločnosti vzdialený len 180 km. Spoločnosť v Chorvátsku má sídlo v Záhrebe a v Srbsku v Belehrade. V Budapešti pôsobí kancelária, ktorá poskytuje služby pre Česko, Slovensko a Maďarsko, kancelária je tiež aj v Barcelone. Grafo lit d. o. o. je obchodný a výrobný areál s dvoma skladovacími priestormi o veľkosti cca 5000 m2 a s dostatočnou plochou na výstavbu dodatočných skladov o výmere 5000 m2, ktoré spoločnosť plánuje postaviť v najbližšom období v rámci svojho ďalšieho rozvoja. Spoločnosť má veľmi dobré obchodné vzťahy s veľkým počtom kupcov, najmä z oblasti z priestorov bývalej Juhoslávie, ako aj z Talianska, Maďarska, Česka, Slovenska, Albánska a Grécka. Je jedným z vedúcich dodávateľov papierov, kartónov a grafických materiálov nielen v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, ale aj v širšom regióne. V roku 2014 dosiahli všetky spojené spoločnosti predaj cca 45.000 t rôznych výrobkov, predovšetkým grafických papierov a kartónov.

»If there is no way, we'll make one«

(Hanibal before crossing Alps)
Copyrights © 2022