Ochrana dat

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Všeobecná ustanovení

Společnost Grafo Lit d.o.o. (výrobce a prodejce grafických produktů) respektuje Vaše právo na soukromí a usiluje o ochranu Vašich osobních dat v největší možné míře v souladu se všemi zákony a nařízeními definujícími ochranu osobních údajů, obzvláště pak v souladu s novým Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o elektronické komunikaci a GDPR (General Data Protection Act). Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o důvodu používání Vašich osobních údajů, způsobu jejich použití, rozsahu Vašeho práva na soukromí a způsobu uplatňování tohoto práva.

Společnost Grafo Lit d.o.o. se zavazuje používat Vaše osobní data v naprostém souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů. Osobní data nebudou prodána ani poskytnuta třetím stranám s výjimkou zákonem upravených případů.

2. Dohled nad osobními údaji

Dohlížet na Vaše osobní údaje bude společnost Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80 A, 3310 Žalec, Slovinsko. Vážíme si Vašeho soukromí, proto Vás prosíme, abyste nás v případě jakýchkoliv otázek týkajících ze zpracování Vašich osobních údajů kontaktovali e-mailem: osebni.podatki@grafolit.si či telefonicky: +386 3 71 36 826. Náš zástupce všechny Vaše dotazy a podněty zpracuje při zachování nejvyšší možné míry mlčenlivosti.

3. Druhy osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • obecné informace o Vás: jméno, příjmení (včetně oslovení a titulu);
 • kontaktní informace: adresa pracovního místa, e-mailová adresa, služební telefonní číslo, telefonní číslo osobního mobilního telefonu.

4. Účel zpracování osobních údajů

Se všemi Vašimi osobními údaji bude zacházeno důvěrně a tyto údaje budou použity pouze k účelům, za jakými nám byly zaslány. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

5. Uživatelé osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy budou Vaše osobní údaje poskytnuty následujícím subjektům v závislosti na Vámi vybrané zemi ve elektronickém kontaktním formuláři:

 • Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80 A, 3310 Žalec, Slovinsko
 • Grafo Lit d.o.o. Zagreb, Gradišće 5, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko
 • Grafo Lit S d.o.o., Cara Dušana 207, 11 080 Beograd, Srbsko
 • Grafo Lit Hungary Kft., Puskás Tivada út.3, 2040 Budapešť, Maďarsko
 • zastoupení Grafo Lit-u pro Českou republiku, Karlovarská 814, Praha, Česká republika
 • zastoupení Grafo Lit-u pro Českou republiku a Slovensko – KaTeGa s.r.o., Sluneční náměstí
 • 2568/7, 158 00 Praha 58, Česká republika
 • zastoupení Grafo Lit-u pro Rakousko, Lerchenstrasse 12, 4540 Bad Hall, Rakousko
 • zastoupení Grafo Lit-u pro Španělsko, C/Craywinckel 25, 08022 Barcelona, Španělsko.

Přijali jsme náležitá opatření v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, abychom zajistili ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů.

6. Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme využívat v následujících případech:

 • pokud je jejich využití nezbytné pro prosazení našich obchodních zájmů – využití Vašich osobních údajů nám pomáhá řídit a zlepšovat naši obchodní činnost a zajišťovat hladký průběh obchodování s námi nabízenými produkty; využití Vašich osobních údajů nám dále umožňuje s Vámi cíleně komunikovat, a tudíž i zajistit úspěšnou obchodní spolupráci a Vaši pozitivní zkušenost s našimi výrobky; obchodní zájmy mohou zahrnovat:
 • zajištění úspěšného a účinného řízení naší společnosti;
 • dodržování našich vnitřních směrnic a firemní politiky týkající se vztahů s našimi zákazníky;
 • poskytování optimálních řešení pro spolupráci se zákazníky;
 • poskytování podrobných informací našim zákazníkům za účelem zlepšování námi nabízených výrobků.

7. Doba uchovávání údajů

Vaše kontaktní údaje poskytnuté nám prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře budou zpracovávány do doby, než vyjádříte se zpracováváním svůj nesouhlas, příp. po dobu, po kterou je záležitost, kvůli které jste nás kontaktovali, aktuální.

8. Způsob ochrany osobních údajů

Společnost Grafo Lit d.o.o. se zavazuje k ochraně Vašich osobních údajů poskytnutých nám prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře a k přijetí všech nezbytných opatření k zamezení zneužití těchto údajů.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě. Naše počítačové systémy jsou zabezpečeny fyzicky i technologicky za účelem ochrany před neúmyslným či protiprávním zničením, ztrátou, změnami nebo neautorizovaným přístupem a zneužitím Vašich osobních údajů.

9. Vaše práva

Společnost Grafo Lit d.o.o. chrání Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních dat. Osoba, na kterou osobní údaje odkazují, má kdykoliv právo po společnosti Grafo Lit d.o.o. vyžadovat následující:

 • prohlášení o tom, zda jsou osobní údaje této osoby zpracovávány či nikoliv;
 • umožnění přístupu k osobním údajům této osoby (tj. nahlížení a kopírování);
 • poskytnutí informací o zpracovávání osobních údajů této osoby (tj. účel zpracování, druhy uchovávaných osobních údajů, osoby, kterým je nebo bude umožněn přístup k osobním údajům, očekávaná doba uchování osobních údajů, způsoby fyzické a technologické ochrany osobních údajů atd.);
 • umožnění opravy nepřesných osobních údajů této osoby a doplnění neúplných osobních údajů;
 • uplatnění práva této osoby na vymazání jejích osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
 • omezení rozsahu zpracovávání osobních údajů této osoby
 • vyslyšení námitek této osoby ke zpracovávání jejích osobních údajů pro účely prosazování obchodních zájmů společnosti Grafo Lit d.o.o.;
 • informace o právu této osoby vznést stížnost ohledně zpracovávání jejích osobních údajů u příslušného kontrolního úřadu.

Společnost Grafo Lit d.o.o. také kdykoliv poskytne této osobě další informace o zpracovávání jejích osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost Grafo Lit d.o.o. se zavazuje reagovat na dotazy či podněty vznesené osobou, na kterou osobní údaje odkazují, ohledně zpracovávání jejích osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu a před uplynutím lhůty stanovené platnými právními předpisy.

10. Kontakt

Všechny Vaše dotazy ohledně důvěrnosti Vašich osobních dat a způsobech jejich sběru a zpracovávání, jakožto i všechny Vaše žádosti o prosazování práv ohledně ochrany osobních údajů budou zpracovány odpovědnou osobou či zástupcem společnosti Grafo Lit d.o.o. pro ochranu osobních údajů. Kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů můžete na e-mailové adrese: osebni.podatki@grafolit.si.

11. Změny

Vyhrazujeme si právo příležitostné úpravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vzhledem k aktuálním okolnostem a platným právním předpisům o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu Vás žádáme o seznámení se s platným zněním tohoto Prohlášení a jeho případnými změnami či úpravami ještě předtím, než nám své osobní údaje poskytnete.

Copyrights © 2018