Varstvo podatkov

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Splošno

Podjetje Grafo Litproizvodnja in promet grafičnih proizvodov, d.o.o.., spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri izvajanju aktivnosti zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Podjetje Grafo Lit d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki nam jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80A, 3310 Žalec.

Ker nam je vaša zasebnost pomembna, se lahko na nas obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov osebni.podatki@grafolit.siali pokličite na telefonsko številko +386 (0)3 71 36 826.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov, velja stroga zaupnost.

3. Vrste osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, vključujejo:

 • splošne informacije o vas – kot je ime in priimek (vključno s predpono ali nazivom),
 • kontaktne informacije – kot je službeni naslov, elektronski naslov, telefonska številka službenega telefona, telefonska številka osebnega mobilnega telefona;

4. Namen obdelave podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani.

5. Uporabniki podatkov

Upravljavec se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabljal izključno za namen, zaradi katerega so bili poslani.Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov, zavisi od države, katero ste izbrali na našem spletnem obrazcu:

 • Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80A, 3310 Žalec, Slovenija,
 • Grafo Lit d.o.o. Zagreb , Gradišće 5, 10000 Zagreb, Hrvaška,
 • Grafolit S d.o.o., Cara Dušana 207, 11080 Beograd, Srbija,
 • Grafo Lit Hungary Kft.,Puskás Tivada út.3, 2040 Budimpešta, Madžarska
 • Grafo Lit Prodajna pisarna Češka, Karolovarska 814, Praga, Češka
 • Grafo Lit Prodajna pisarna Avstrija, Lerchenstrasse 12, 4540 Bad Hall, Avstrija
 • Grafo Lit Prodajna pisarna Španija, C/Craywinckel 25, 08022 Barcelona, Španija

V skladu z relevantnimi predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti smo sprejeli ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni in varni.

6. Podlage za uporabo osebnih podatkov

Podlage, na katerih uporabljamo vaše osebne podatke, so naslednje:

 • ko je to potrebno za naše zakonite poslovne interese – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje ter zmanjševati motnje pri izvajanju trgovine s proizvodi iz našega prodajnega programa Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi proizvodi učinkovita in uspešna. Zakoniti interesi lahko vključujejo:
  • omogočanje učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja;
  • ohranjanje skladnosti z našimi notranjimi postopki in politikami upravljanja razmerij s strankami;
  • nudenje aktualnih rešitev za interakcijo s strankami;
  • seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami z namenom izboljšanja ponudbe naših proizvodov.

7. Obdobje hrambe

Vaši kontaktni podatki iz kontaktnega obrazca se obdelujejo do preklica oz. dokler je zadeva, zaradi katere ste nas kontaktirali, aktualna.

8. Način varstva vaših podatkov

Podjetje Grafo Lit d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo elektronskega obrazca. Podjetje Grafo Litd.o.o. bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

9. Vaše pravice

Podjetje Grafo Lit d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da muGrafo Litd.o.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca,
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje Grafo Lit d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje Grafo Litd.o.o. se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju Grafo Lit d.o.o. in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov osebni.podatki@grafolit.si.

11. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami

Copyrights © 2022 | Vse pravice pridržane