Produkti

 

Materiali za direktni kontakt z živil

V kolikor stranka želi naročiti material za direktni kontakt z živil jih prosimo da nas o tem ob naročilu obvestijo da jim lahko po potrebi dostavimo izjavo o skladnosti 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590 / EGS in 89/109 / EGS, Uradni list Evropske unije L 338/4 z dne 13.11.2004, spremenjene s. ne. 5.17 Uredbe (ES) št. 596/2009 z dne 18. junija 2009, Uradni list Evropske unije L 188 z dne 18. julija 2009, člen 3.

Copyrights © 2022 | Vse pravice pridržane