Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 5
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5
Slider 5

Добредојдовте на страната на компанијата ГРАФО ЛИТ д.о.о.

Графо лит д.о.о. е еден од водечките добавувачи на хартија, картони и графички материјали на територијата на Средна и Јужна Европа. Претпријатието продава пред се' на територијата на некогашна Југославија, Италија, Унгарија, Чешка, Словачка, Албанија и Грција. Компанијата поголемиот дел од своите продажни артикли ги купува во Европската унија и тоа во Италија, Германија, Франција, Грција, Австрија, Унгарија, Шведска, Финска, Шпанија, Словенија и помал дел и надвор од Европската унија и тоа во Турција, Индија, Кина, Индонезија, Србија, Босна, Македонија.

»If there is no way, we'll make one«

(Hanibal before crossing Alps)

Вести

 • The launch own-brand Royal White
 • The launch own-brand Adriatic Bright
 • The launch own-brand Danube Bright White
 • The arrival of a new supplier Stora Enso
 • Sponsorship of theater performances of Slovenian-Serbian co-production:
  ABC STAGE KRIEG
 • Sponsorship of ND ILIRIJA 1911
 • Sponsorship of KOŠARKARSKI KLUB CELJE
 • At the Slovene Book Fair 2017, Grafo lit d.o.o. and Grafika Gracer d.o.o. in collaboration with the Museum and Galleries of Ljubljana and DESSA Gallery presented the book PLEČNIK'S ARCHITECTURE IN LJUBLJANA - Andrej Hrausky
 • Sponsorship of the 11th charity concert of the Celje Rotary Club Barbara Celjska "The Day of the Endless Dreams" - Vlado Kreslin

Деловни партнери

 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 5
 • Client 6
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 1
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 5
 • Client 6
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 1
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 4
 • Client 4
Copyrights © 2022
madeBy: myTeam